Information om arrangement

Generalforsamling i Biografforeningen

Varighed: 120 min.


Tidspunkter for arrangement
Man. 9/4 kl. 18:00, Pris: Gratis. Bestil billet

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af: bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Ad. 5: Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 28. marts.

Efterfølgende arrangement er ikke fastlagt...