Information om arrangement

Foredrag: Vadehavet
Ons. 6/9 kl. 19:00, Pris: 80 kr


Se yderligere omtale og info om billetter

Tidspunkter for arrangement
Der er ikke flere arrangementer

Vadehavet – Nationalpark og verdensnaturarv
Foredrag ved Uwe Lindholdt
Hvordan er Vadehavet og marsken dannet? Hvordan har tidevand og stormfloder påvirket området? Der fortælles om, hvordan Vadehavet og marsken fungerer som trækkende fugles spisekammer og mange fugles yngleområde og om dyre- og plantelivet i Vadehavet samt menneskers udnyttelse af Vadehavet og marsken. Hvordan ser fremtiden ud med invasive arter og global opvarmning?
Uwe Lindholdt, Aabenraa er cand.scient. i biologi og kemi fra Københavns Universitet i 1972 og blev derpå ansat i gymnasieskolen i Frederikshavn, på Grønland og Aabenraa...