Generalforsamling

Mandag den 9. april kl. 18:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af: bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Ad. 5: Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 2. april.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på pizza og drikkevarer til de fremmødte.
Herefter ser vi filmen ???

Læs mere om generalforsamlingen lige her!


Aarup Biografforening
12. marts 2018