Retningslinjer i en CORANA-tid

TRYGHED OG SIKKERHED
For at skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed for alle som færdes i huset, følger vi nøje de restriktioner og anbefalinger, som bliver udstukket af myndighederne.
Reglerne er senest ændret pr 14. august 2021:

- Der er ikke længere afstandskrav i foyer og biografsal
Allegevel bør man stadig:
- Vis hensyn
- Hold afstand
- Sprit hænder

CORONAPAS
Kravet om Coronapas bortfaldt pr 1. august 2021


Aarup Biografforening
August 2021