Retningslinjer i en CORANA-tid

Aarup Bio henstiller til, at man overholder flg. retningslinjer

Voksne
- Der skal bæres mundbind (eller visir), når man bevæger sig rundt på Kulturhuset Industrien.
- Mundbind må fjernes, når man har indtaget sin plads i Biografsalen.
- Vi opfordrer kunder til at reservere billet, så vi kan have rette bemanding.
- Hvis der kommer flere end 88 kunder må vi afvise resten.
- For at undgå kontanter opfordres kunder til at betale med berøringsfri betalingskort. (MobilePay findes ikke!)
- Vi fraråder personer med symptomer på luftvejsinfektion at gå i biografen.
- I salen skal man sætte sig med et sædes afstand fra personer man ikke kender, og helst fylde rækkerne fra midten.
- Ved udgang efter filmen kan det godt tage længere tid, da man også her skal huske at overholde afstandsregler.
- Dørene til salen skal åbnes senest 30 min. før forestillingen - for at undgå kø i foyeren.
- Oprethold afstand til andre og god håndhygiejne - der findes håndsprit flere steder.

Børn
- Ingen uledsagede børn under 15 år i salen, da vi ikke kan tage ansvaret for at børn overholder vores hygiejne- og afstandsregler.
- Børn under 12 år er fritaget fra kravet om mundbind.

Personale
- Personalet kan afvise kunder, hvis de har hoste eller nysen, eller ikke overholder retningslinjer.
- Personale bar kioskens afskærmning behøver ikke bære mundbind.
- Billetkontrolløren kan bede dig om selv at rive billetsnip af.


Aarup Biografforening
Oktober 2020