Generalforsamling 2018
 
Ordinær generalforsamling i Aarup Biografforening

Mandag den 9. april kl. 18:00

Generalforsamlingen foregår i biografsalen.Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen er i år udvidet til også at omfatte spisning og film for de fremmødte medlemmer.
Derfor starter vi allerede kl. 18.

Når generalforsamlingen er overstået, spiser vi en gang pizza, og foreningen giver drikkevarer.
Herefter ser vi filmen ???.
En film, om...

Der er gratis adgang for alle medlemmer af Aarup Biografforening.
Er du ikke medlem, så kan du nå at melde dig ind. Det koster 100 kr. for et år.
Henvend dig blot i Bio eller mød op til generalforsamlingen.


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om forretningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg
     - Valg af bestyrelsesmedlemmer:
        Annie Aastrup og Birthe Lund Henriksen er på valg
     - Valg af to suppleanter:
        Kirsten Rau og David Craggs er på valg
     - Valg af registreret revisor:
        BDO er på valg
     - Valg af medlemmer til arbejdsgrupper
        PR-gruppen, Filmudvalget, Festudvalget
8. Eventuelt

Forslag til beslutning skal sendes skriftligt til formanden senest mandag den 2. april 2018.
Mailadressen formand@aarupbio.dk kan benyttes.


Venlig hilsen
Aarup Biografforening
12. marts 2018

Film skal ses i Aarup Bio