Information om arrangement

Reservation: Årsmøde LokalrådetTidspunkter for arrangement
Der er ikke flere arrangementer

Hvis du ønsker at gøre en forskel ved at være en det af bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte Lokalrådets formand:
Kjeld Alsholm på tlf. 4083 9274 eller skrive en mail til: lokalraad@aarup.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning for 2017 og kommende aktiviteter for 2018
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer på valg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt