Information om arrangement

Generalforsamling i Biografforeningen

Varighed: 120 min.

Se yderligere omtale

Tidspunkter for arrangement
Der er ikke flere arrangementer

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af: bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Ad. 5: Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 2. april.

Efter generalforsamlingen byder vi på mad (pizza) og drikkevarer. Til sidst ser vi en film, som vi ikke har valgt endnu.