Information om arrangement

Aarup lokalråd - ÅrsmødeTidspunkter for arrangement
Der er ikke flere arrangementer

Hvis du ønsker at gøre en forskel ved at være en det af bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte Lokalrådets formand:
Peter Poulsen på tlf. 2637 9499 eller skrive en mail til: lokalraad@aarup.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning for 2018 og kommende aktiviteter for 2019
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer på valg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt