Information om arrangement

Aarup Lokalråds ordinære årsmøde

Varighed: 120 min.


Tidspunkter for arrangement
Tir. 28/3 kl. 19:00, Pris: Gratis.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Lokalrådets beretning v/ formanden
3. Regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt