Information om forestilling

Teater: Det begynder at blive koldt om fødderne
Tor. 24/9 kl. 20:00, Pris: 175 kr


Se yderligere omtale og info om billetter

Spilletidspunkter
Der er ikke flere forestillinger

– en munter monolog om døden og de kolde fødder

Ud over et par aldersbetingede småskavanker føler manden sig stadig rimelig rask og rørig, men inden for det seneste år er tre af hans jævnaldrende, nære venner døde. Disse triste begivenheder sammenholdt med det faktum, at tidsskriftet Ældresagen dumper ind gennem brevsprækken, har bevirket, at han føler et stigende behov for at forholde sig til døden – for det begynder at blive koldt om fødderne, og han ligger ofte vågen om natten.

Hvad vil det sige at dø? Hvad vil det sige at være død? Er det ren biologi og evig glemsel, eller er der noget mere? I et forsøg på at få svar på de spørgsmål lytter han interesseret til en række vidt forskellige fagfolk.