Information om arrangement

Generalforsamling i Biografforeningen
Tor. 18/6 kl. 17:30, Pris: Gratis

Varighed: 120 min.


Tidspunkter for arrangement
Der er ikke flere arrangementer

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af: bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Ad. 5: Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 11. juni.

Efter generalforsamlingen byder vi på mad og drikkevarer. Til sidst ser vi en film, som vi ikke har valgt endnu.

Der er gratis adgang for medlemmer af biografforeningen - øvrige kan deltage for 100 kr - som også gælder som medlemsbetaling.