Information om arrangement

Generalforsamling - Aarup.dk
Man. 29/6 kl. 19:30, Pris: MedlemTidspunkter for arrangement
Der er ikke flere arrangementer

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling
Generalforsamlingen var oprindelig sat til 23. marts, men er pga. Corona udsat til 29. juni.

Dagsorden
Orientering om det løbende arbejde på Aarup.dk
Forslag til artikler og indhold på Aarup.dk

Generalforsamling:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning og plan for det kommende år
Regnskab
Indkomne forslag (Forslag sendes til formanden senest man. d. 22. jun.)
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Valg af en revisor
Eventuelt

Herefter fortsat debat og idegenerering

Venlig hilsen
Henrich Svendsen
Formand, Aarup.dk